Hvem er vi?

Henriksens Førstehjelpsopplæring

Henriksens Førstehjelpopplæring ble startet av Torfinn Bøe Henriksen høsten 2014. Jeg er utdannet sykepleier med videreutdanning i legevaktsykepleie og jobber på Universitetssykehuset i Stavanger. Jeg er og med i Røde Kors Hjelpekorps, og det har jeg vært siden 2002 og er instruktør i blant annet førstehjelp siden 2004.

Min lidenskap i livet er å gå turer i fjellet og spre kunnskaper om førstehjelp. Min tilnærming på førstehjelpskurs er at det skal være enkelt og lærerikt, samt at det må trenes på slik at vi er forberedt når uhellet skjer.

Trygghet i hverdagen

Førstehjelp er viktig!

Førstehjelp er kunnskapen vi ofte glemmer, og når vi trenger den har vi ikke tid til å tenke etter hva vi har lært. Sykdom og ulykker skjer aldri når det passer bra, så det å kunne være trygg når det gjelder kan være avgjørende for pasienten.

Flere bedrifter har valgt meg som samarbeidspartner. Jeg tilbyr kurs- og utstyrsavtaler med salg og utleie til gunstige priser. Jeg kommer og sjekker at førstehjelpeutstyret deres er i orden og fyller på ved behov. På denne måten er dere garantert at når uhellet skjer, så er førstehjelpsutstyret i orden, men viktigst av alt er at kunnskapen er på plass!

Har du kontroll på førstehjelpsutstyret?

Vi kan hjelpe til å tilpasse utstyret til bedriftens behov!

Husk at vedlikehold av førstehjelpsutstyr er like viktig som å kjøpe førstehjelpsutstyret.

 Vi tilbyr salg, utleie, service og kontroll på førstehjelpsutstyr. Dette er ofte noe som blir glemt etter innkjøp og kan medføre at pasienten ikke får den hjelpen som kunne vært mulig. Med å ha jevnlig kontroll og service på førstehjelpsutstyret så er du sikret at alt fungerer når det må!

shutterstock_1040345623

Vi tilbyr kurs og utstyrsavtaler med utleie av førstehjelpsutstyr til gunstige priser.

37325_Noraid_Liten_bil_F_rstehjelpskoffert_med_ref_1

Vi selger og leier ut førstehjelpsutstyr. Kunnskap er ikke alt, utstyret må og være på plass.