HAR DU VEDLIKEHOLDT DINE KUNNSKAPER I FØRSTEHJELP?

Å være den første på stedet ved enten en ulykke eller hvor en person er blitt akutt dårlig er aldri noe som en er forberedt på. Å huske hva en skal gjøre er ikke alltid enkelt. Forskning viser at de som vedlikeholder sine førstehjelpskunnskaper, er bedre forberedt og husker hva som bør gjøres. Å delta gjevnlig på førstehjelpskurs øker dine kunnskaper og gjør deg mer forberedt på hva du bør gjøre hvis uhellet skulle skje noen rundt deg.